Rozoberte toto: Krestania sú hypokrati / pokrytci

Hovorí sa, že ovecka vždy príde domov

Ked Rothschild založil dna 11-9-1666 Federálny bankový systém  so svojou skupinou 12 priatelov náležite nazvanou tí osvietení (Illuminati), oni predstavili bankovníctvu systém provízií dnes známy ako úrok (Staroanglické usury/ úžerníctvo: cinnost požiciavania penazí s úrokom). “Zidom” nezakazovala ich viera úctovat úrok svojmu blížnemu, zatial co v Krestanstve je prísne zakázané mat na úroku akúkolvek úcast podla ich pravidiel správania. V skutocnosti sa o tom do detaila zmienuje Exodus, Levitikus, Deuteronómium, Zalmy a Ezechiel.

Dostatocne zaujímavo je to tiež zakázané v Muslimskej viere. Je to jedno zo základných pravidiel týchto náboženských doktrín/ nemenných ucenní. To by z tých, ktorí praktizujú/ vyznávajú tieto Náboženstvá potom robilo hypokratov/ pokrytcov, dokopy asi 4.5 miliardy okupovatelov tejto planéty. To by znamenalo, že vacšina z Vás slepo nasleduje tú istú chamtivost, ktorá je ocividná v “Zidovskej” viere, zavrhujúc/ neuznávajúc svoje korene. Oni sa stali Vašimi súcasnými bohmi, a každý nasleduje ako ovca. To by potom spravilo z federálneho bankového systému tú najvyššiu autoritu v súcasnosti, a to je zjavné podla moci, ktorú majú nad každou stránkou ludstva. Ich schopnost proste vytvorit peniaze ked je treba z nich robí Bohov bohatstva a Vy ich uctievate do tej miery, že sa nimi sami pokúšate stat.

Poistovne berú od Vás poistné, investujúc to do systému, ktorý nemôže byt vyplatený v hotovosti, môže sa len predat, potom vyplácajúc z úroku, a nikde nestojí, ci oni vytvárajú zlocin a ci nie, aby tomu celému dodali palivo. Firmy/ spolocnosti (zo Starolatinského companionem: doslova chlebový druh ci spolocník, spolustolovník) zaregistrované na penažnej burze predávajú akcie/ podiely, za ktoré už nikdy viac nemusia byt zodpovedné pretože ak sa spolocnost potopí, držitelia akcií, Vy, ste na strane porazených. Státne dlhopisy/ cenné papiery fungujú len ak je ich na trhu dostatok, co Vás robí nenásytnými po ich raste, ked v skutocnosti neexistujú. Svet je oklamaný prostredníctvom akcií a dlhopisov, ktoré vytvárajú klamné vnímanie hodnoty a sú naozaj len svetovou metódou gamblingu/ hazardnej hry, ktorého má každý možnost si dopriat. Ale v skutocnosti vždy niekto prehrá. Ked si pomyslím na karmu sveta, nemôžem sa ubránit pocudovaniu sa preco “Zidia” nenašli mier a preco bolo povedané, že Východ ovládne Západ.

Na konci toho všetkého, Vy ste postavili to, co je v tejto chvíli na tejto planéte za peniaze, ktoré boli v skutocnosti pôvodne vytvorené ako výmenný systém (skutocná hodnota). To by znamenalo, že stále existuje, ale kvôli samotnej velkosti ludskej rasy a skutocnsoti, že ich vlastnia vrchné 4% tzv. bohatých ludí, ho nie je dostatok. Je to to isté, ako keby pre 96 % sveta neexistoval.

Tesla vynašiel vstupné dvere (internet), možno preto, že bol otrávený/ mal plné zuby so systémom, ktorý ho už vtedy podviedol, a teraz sa to zdá byt jediný spôsob ako vyriešit všetky problémy. Prijímam tolko petícií, a všetky z nich sa venujú znacným problémom, ktorým v súcasnosti ludstvo celí do takej miery, že ludia sa stávajú odbojnými. Ci fungujú a ci nie je otázne súdiac podla množstva Nosorožcov, o ktorých sme tento rok prišli. V súcasnosti sa zdá, že svet je v zmatku aby nakrmil chamtivost vrchných 4 %. Petícia proti Monsanto za to, že prevzalo kontrolu nad medzinárodnym farmárstvom/ hospodárstvom ukázala úžasnu odozvu, co znamená, že ludia sa zobúdzajú do skutocnosti, že oni nemajú žiadne slovo, dokonca ani v jedle, ktoré jedia. Monsanto je však iba dalšou kvapkou v kýbli diktátorstva; ak jeden krachne, jednoducho tam bude další, ktorý zaujme jeho miesto, dokazujúc ako lahko ovplyvnitelným sa ludstvo stalo.

Pápeži a cirkvy sa preukázali ako slepá ulicka kvôli svojej zlej karme, ktorá ich dobehla. Užasné akí oklamaní no zároven verní ich nasledovatelia stále zostávajú. Tiež sa zdá, že Vatikán celí nevyhnutnej likvidácií, a tak som sa divil, co sa stane so všetkým bohatstvom a ako bude prerozdelené ludom, ktorým bolo pôvodne ukradnuté. Zásoby penazí (fyzické) USA sú odhadované na asi 8.6 Biliónov Dolárov, a Katolícka Cirkev je druhá najbohatšia po nich. Ak ktokolvek má penazie toho typu, aby to kúpil, on by sa jednoducho stal dalším možným diktátorom, ktorý chce ovládnut svet. A potom sú tu “Krestania”, ktorí sa riadili diktátorstvom, ktoré im nikdy neponúklo nic konkrétne. Táto doktrína bola ucená po posledných 2000 rokov vo vojenskom štýle za tým úcelom, aby udržala ich verné objekty v strachu z Boha v rozpore s Prísloviami 1:7. Oni sú v skutocnosti hlupáci, ktorí opovrhujú múdrostou a poznaním, ale oni sa o tom nedozvedia pretože sú z toho dôvodu ucení z Nového Zákona. Na opacnej strane, máme Muslimov, ktorí sa stali tak vojenskými ohladne ich Allaha, že sú schopní na jeho obranu zaútocit na svet, a tiež im na to nechýba bohatstvo.

Teraz spolu s Cínanmi infiltrujú svet, so zámerom zdá sa, súdiac podla toho, ako sa rozmnožujú. A na základoch toho všetkého sa nachádza úrok: úhladne ukrytý ako páchatel všetkého zla. Berúc do úvahy, že 90 % svetového obyvatelstva žije blízko existencného minima a privítalo by kapitálovú injekciu.

Pripomenulo mi to, že teraz je správny cas na nabúranie systém, ktorý Nás zotrocil do tej miery, že aj následovníci velkolepej knihy nedbajú na jej výstrahy týkajúce sa presne toho. V skutocnosti systém, ktorý sa každý snaží za každú cenu uchránit bez opatovania. Beštia opísaná v biblii ako 666, Illuminati.

Darwinová teória evolúcie/ vývoja nie je “prežitie najschopnejšieho” v rozpore so všeobecnou domnienkou. Pôvodné vyhlásenie bolo “prežitie najprispôsobivejšieho”.

My žijeme v case, kde všetko sú pocítacové císlice a vacšina z Nás nepoužíva hotovost tak casto. Taký systém má chyby a z casu na cas pocujete, že je hacknutý/ nabúraný. Som si tiež istý, že je dostatok tých, ktorí sú toho so správnou motiváciou schopní. Som si tiež vedomý toho, že CIA sa nabúrava do Našich osobných pocítacov tiež, takže cokolvek, co Vám dáva zimomriavky, užite si to; v mojom priehladnom svete nie je nic, co treba schovávat.

Tu je výzva. Precítajte si Neanderthol blog a/alebo knihu, a ak ste schopní porozumiet tomu, co je tam odhalené a súhlasite s tým, potom proste zostante v kontakte. Všetci hekeri/ tí co sa nabúravajú do systému, cleni CIA a špióni sa so mnou môžu skontaktovat. Hladám skupinu 12 jedincov, ktorí by so mnou pracovali na tomto projekte. Potom zverejníme spúštací process na Našich Facebookových stenách a na stránke mojej knihy v den, ked budeme pripravení. V podstate si to vyžaduje vybratie všetkých Vašich penažných prostriedkov z akéhokolvek z Vašich bankových úctov. Potom to budeme po dobu 3 dní sledovat, aby sme každému, kto má záujem poddat sa dali šancu vybrat maximálnu sumu penažných prostriedkov z akéhokolvek z ich úctov. Nezabúdajte však, že tieto penažné prostriedky môžu byt následovných 72 hodín znovu uložené do banky, takže neexistuje žiadne naozajstné nebezpecenstvo v prípade, že pochybujete. Nestratíte nic len úrok. Vo chvíli, ked nastane vybratie, Náš vírus uloží na ten úcet, ktorý ukázal totálne vybratie/ vyprázdnenie sumu, ktorá bola vybraná a automaticky pridá k tej ciastke zopár núl. Potom to upraví všetky Vaše bankové záznamy a potom na 24 hodín zablokuje banky, aby nemohli napravit problém, ale, naozaj, kto vie ako dlho im to potrvá kedže naše stopy budú zahladené. Pocas tejto doby môžete utratit co tam je na co chcete a nemôžete za to niest zodpovednost pretože ako obyvatelovi planéty Zem, Vám to bude oprávnene patrit, nezáleží na tom, ci to existuje alebo nie: nic z toho aj tak neexistuje. Nemusíte dokonca ani splatit svoj dlh pretože ten je teoreticky prevažne úrok a ten tiež neexistuje. Ja by som predsa len navrhol, aby ste cím skôr predali svoje akcie a dlhopisy pretože tie stratia hodnotu ked sa systém vyrovná. Ked sa tento ortiel po 96 hodinách skoncí, ja budem s úsmevom na perách zatknutý, bankový systém bude vyrovnaný a penažný systém bude rozdelený medzi ludmi, ktorí sa poddali/ zúcastili. Oni sa môžu rozhodnút, co chcú s tými peniazmi spravit.

Nakoniec bude nastolený nový systém, ktorý dá každej osobe na tejto planéte slobodu aby sa stala tým, kým mala byt od zaciatku. Ziaden úrok nebude už viac úctovaný. Náš bankový systém v súcasnej forme bude potrebovat nejaké malé nastavena, ale, predovšetkým, peniaze, ktoré sú vo Vašich rukách budú mat znovu hodnotu. Odtial si už viac nikto nemusí zarobit na svoje právo byt tu. My všetci máme podiel na tom, co tu je, a malo by to byt prerozdelené medzi ludmi. Nikto by už viac nemal pracovat pre výplatu alebo bossa/ riaditela pretože každý bude schopný prežit. Môžete si mysliet, že toto je velmi naivný prístup, ale skutocnost je, že všetko, co tu teraz je muselo byt vytvorené v dôsledku explózie svetového obyvatelstva, prekliatia ženy spôsobeného zakázanym ovocím. Mám vám tiež pripomenút, že prekliatím muža bolo pracovat pre majetok? Potom bude svet spravovaný v symbióze, tak ako to príroda mala od zaciatku v úmysle. Medzinárodný penažný systém, ktorý je rozdelený medzi ludí, ktorí budú z velkej miery žit ako Ubuntu spolocenstvo v mieri. Ak chcete minút to co dostanete na alkohol a drogy, to je potom tiež Vaša volba. Ak nezapadáte do Vašej obce/ spolocenstva, môžete odíst do Sodomy a Gomory, kde bude vela takých ako ste Vy. Prežitie najprispôsobivejších a Náš další krok v ludskom vývoji.

Od tej doby už viac nebude existovat obozretný/ prezieravý riadiací orgán schopný nadobudnutia kontroly kedže moho ludí si uvedomí skutocnú múdrost; tí sa stanú vodcami. Múdrost, na ktorú poukazuje/ ucí kniha Príslovia, ktorej nikto neporozumel. Potom sa postaráme o veci kedy a kde bude treba. Nikto sa nemôže stažovat na stav ciest alebo na prívod vody alebo na nezaopatrenie kanalizácie ci dokonca na deti, ktoré potrebujú byt nakrmené v dôsledku chudoby. Ak ich máte príliš a nedokážete vyjst s peniazmi, potom je to Váš problém. Bude na každom jednom jednotlivcovi, aby tento systém fungoval. Obyvatelstvo sveta v dnešnom štádiu je odkial zacneme, a ked sa prirodzene zredukuje/ zníži, bude to jednoducho znamenat, že jednotlivci budú mat casom viac, nie, že by to viac bola ich hnacia sila. Zlocin bude nieco minulé, ale ked sa ukáže, bude s ním vynaložené prísne alebo tak, ako to spolocnost uzná za vhodné. Doktrína viac nebude existovat, a školy budú vedené/ pohánané vášnou. Zakrátko bude ludstvo vediet a chápat, že úrok bol korenom všetkého zla a že spravil ich životy neuveritelne komplikované a biedne. Coskoro si ludstvo uvedomí, co im velkolepá kniha po celý ten cas hovorila. Teraz len dôverujte tak ako ste stále dôverovali, ale tentokrát len tomu, co prezrádza kniha.

Ak Vás aspon trochu zaujíma, ake pravidlá má Nový Svetový Poriadok, táto stránka ich vysvetluje dost dobre, ale Ja som podla môjho názoru slobodný clovek. Zem sa stala vazením a to všetko kvôli zakázanému ovociu! Tieto pravidlá boli odvvodené z Prísloví v Biblii a Vy ste varovaní pred tým, aby boli pocaté s obozretnostou/ vypocítavostou.

PRAVIDLA NOVEHO SVETOVEHO PORIADKU.
André & Katarína

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s